تماس با ما
Roger Ning

شماره تلفن : +8613961635976

WhatsApp : 8613961635976

خط تولید

پیش ارزشیابی قالب

بخش برنامه نویسی

خط تولید قالب برای فروشگاه کار

جزئیات دستگاه قالب

خط تولید قالب برای قالب به پایان رسید

OEM / ODM
تحقیق و توسعه